Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-11/6355/dostavba-zs-chodov-je-o-krok-bliz-realizaci

 

Ve středu 17. ledna 2018 bude probíhat Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky. Těšíme se na setkání, sraz zájemců ve vstupní hale hlavní budovy v 15.30, doporučujeme vzít dětem přezůvky. Zápis do 1. tříd bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna 2018, program Škola nanečisto nahrazuje den otevřených dveří - seznamuje budoucí školáky s naší školou a rodičům nabízí možnost si školu prohlédnout, popřípadě na konci programu získat informace o škole přímo od učitelek prvního stupně.

Rozpočet 2018

Hodnocení fin. zdraví

Fin. plán 2017

Organizace školního roku 2017/18

Zahájení školního roku: pondělí 4. 9. 2017
Ukončení 1. pololetí: středa 31. 1. 2018
Ukončení 2. pololetí: pátek 29. 6. 2018

Volný den vyhlášený ředitelem školy: 12. 1. 2018

Prázdniny

Podzimní: čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
Vánoční: sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018, výuka začne ve středu 3. 1. 2018
Pololetní: pátek 2. 2. 2018
Jarní: pondělí 5. 2. – neděle 11. 2. 2018
Velikonoční: čtvrtek 29. 3. 2018
Hlavní: pondělí 2. 7. – pátek 31. 8. 2018, výuka začne v pondělí 3. 9. 2018

Provozní porady

  1. 10. 2017, 6. 11. 2017, 4. 12. 2017 
  2. 1. 2018 12. 2. 2018, 5. 3. 2018, 9. 4. 2018, 14. 5. 2018, 11. 6. 2018

Pedagogické rady

  1. 11.2017 (spolu s provozní), 29. 1. 2018, 9. 4. 2018 (spolu s provozní), 25. 6. 2018

Provozní porady v MŠ – 1. úterý v měsíci od 17.30, ve čtvrtletí a pololetí spojeno s ped. radou

Provozní porady v ŠD – 1. středa v měsíci od 18.00

Porady vedení každou středu od 14.00

Porady výchovného týmu – podle potřeby 1x až 2x za čtvrtletí

Třídní schůzky 6. 11. 2017, 8. 1. 2018, 9. 4. 2018, 11. 6. 2018 – kolegium vždy před schůzkami od 17 hodin v ŠJ

Rada školy 2. 11. 2017, 12. 4. 2018

Konzultační hodiny – budou zveřejněny na webových stránkách

Zimní ozdravný pobyt 1. stupeň + LVVZ 7. ročníky 20. 1. – 27. 1. 2018

Školy v přírodě, ozdravné pobyty 28. 5. – 8. 6. 2018 (termín byl určen a dán učitelům už loni)

Škola Nanečisto              2017                                                     2018

                                      11. 10.                                                   17. 1.

                                      15. 11.                                                   14. 2.

                                      13. 12.                                                   14. 3.

                                                                                                   18. 4.

                                                                                                   23. 5.

 

Zápis MŠ  období 2. 5. – 16. 5. konkrétní dny budou upřesněny, den otevřených dveří v MŠ 24. 4. 2018

Zápis do 1. třídy  1. termín 4. 4. 2018, 2. termín 5. 4. 2018

Pravidelné akce:

Adventní zpívání a vánoční jarmark MŠ – v prosinci, bude upřesněno

Adventní zpívání a jarmark ZŠ a ŠD 12. 12. 2017 od 17 hodin.

Vánoční dílny v ŠD  11. – 15. 12. 2017

Velikonoční dílny v ŠD  19. – 23. 3. 2018

Školní ples 23. 3. 2018

Noc s Andersenem – přelom března a dubna 2018

Rozloučení s předškoláky – v době od 18.6. – 21. 6.

Zahradní slavnost pravděpodobně 26. 6.

Slavnostní vyřazení 9. tříd – 28. 6. Chodovská tvrz – pravděpodobně od 17 hodin

Seznam kroužků, které budou v tomto roce pracovat, je k dispozici na této stránce.

  • členové za zřizovatele - Ing. Jana Murčová, Mgr. Jan Stárek
  • členové za rodiče -  Ing. Petr Palatka, Václav Homolka
  • členové za ped. sbor - Mgr. Dagmar Marvanová, Mgr. Jana Hanáková

RNDr. Jan Hovorka (ředitel školy) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 272 926 214, 602 481 255
Mgr. Jana Hanáková (zástupce ředitele) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 365 075, 602 520 138
Hana Miškovská (hospodářka školy, omlouvání dětí) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 365 075
Lenka Víchová (vedoucí šk. jídelny, odhlášky obědů) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 363 685, 774 044 849

Bc. Lenka Zábranská (vedoucí ŠD a MŠ) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 774 044 359
PhDr. Miroslav Pokorný (školní psycholog) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 778 757 436
Mgr. Lucia Poláková (školní psycholog - MŠ a 1. až 3. třídy) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 770 139 290
Mgr. Markéta Zelená (spec. pedagog) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (případně 222 365 075)

Základní škola – učebny v budově MŠ 272 926 549
Hana Bürgersteinová, školnice 602 647 888

Učitelé:
Mgr. Petra Bernatová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zuzana Böhmová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Jindra Cimová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Dostál, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zuzana Drahotská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lenka Felgrová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lenka Hlinovská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Radka Hrubá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Eva Chramostová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Šárka Kačerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ivana Králová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Jiřina Květová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Malcová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dagmar Marvanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Mária Mésarošová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Blažena Musilová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Věra Nováčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiřina Poláková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Václav Rác, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Martina Ratajová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslava Srbová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Štěrbová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Vacková,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Linda Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PaedDr. Naděžda Zuntová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.