Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Organizace školního roku 2018/19

Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018
Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019
Ukončení 2. pololetí: pátek 28. 6. 2019

Prázdniny

Podzimní: pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
Vánoční: sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019, výuka začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
Pololetní: pátek 1. 2. 2019
Jarní: pondělí 11. 2. – neděle 17. 2. 2019
Velikonoční: čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní: sobota 29.6. – neděle 1. 9. 2019, výuka začne v pondělí 2. 9. 2019

 

Třídní schůzky + kolegium vždy před schůzkami od 17 hodin v ŠJ

úterý 25. 9. 2018 od 17 hodin - úvodní třídní schůzky, kolegium předcházet nebude

7.11.2018 - středa
9.1.2019 - středa
10.4.2019 - středa
5.6.2019 - středa
 

Pedagogické rady ZŠ  a  MŠ (od 17.30)

7.11.2018 - středa
28.1.2019 - pondělí
10.4.2019 - středa
24.6.2019 - pondělí

 

Provozní porady ZŠ

25. 9. 2018 od 14.30 - provozní porada před TS

vždy první středu v měsíci od 3.10. mimo listopadu a dubna

 

Provozní porady v MŠ

vždy 1. pátek v měsíci od 13 do 13.30

 

Provozní porady vedení

každou středu 12.00-14.00

(ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD, hospodářka ŠJ, hospodářka školy)

 

Rada školy

4.10.2018 - čtvrtek

23.5.2019 - čtvrtek

  

Školy v přírodě, ozdravné pobyty

v období 8.6.  až 23.6.2019

 

Škola Nanečisto        

středy od 15.30

17.10. , 14.11., 12.12., 16.1., 6.2., 20.3., 17.4., 22.5.

 

Hledáme pomocnou sílu do školní kuchyně. Pracovní doba 6 - 14,30 hod. Nástup možný ihned. Praxe ve školním stravování vítána.

Kontakt: 222 363 685 nebo email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na kroužky přihlašují zákonní zástupci své dítě prostřednictvím zprávy ve Škole Online do 21. 9. 2018. Zprávu posílají rodiče paní zástupkyni Janě Hanákové. Ve zprávě uveďte:  jméno a příjmení dítěte, třídu, název kroužku a termín. V případě, že budete dítě přihlašovat na více kroužků, vypište do zprávy všechny, na které se dítě hlásí.

Kroužky, které se naplní, zahájí činnost od 1. 10. 2018 (s výjimkou přípravy na přijímací zkoušky). Seznam kroužků, které budou otevřeny, zveřejníme 25. 9. 2018 na webu školy. V posledním týdnu září budou seznamy přihlášených předány vyučujícím, kteří upřesní čas konání a sdělí přihlášeným dětem cenu kroužku.

Nabídka kroužků zde

http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-11/6355/dostavba-zs-chodov-je-o-krok-bliz-realizaci

 

Odkazy na třídní stránky:

2.C - J. Poláková

5.A - P. Lehmannová

1.C - D. Marvanová


Fyzika, Hudební výchova, Hudební kroužky

Seznamy prvňáčků podle registračních čísel ke stažení zde

Školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin. Děti přicházejí do školy v doprovodu rodičů, přinášejí si aktovku, do které si uloží učebnice, sešity a školní potřeby (není nutné dopředu kupovat obaly ani žádné další potřeby mimo aktovky a penálu, vše ostatní bude možné dokoupit postupně podle skutečné potřeby).

Po slavnostním zahájení (zhruba v 9 hodin) si všechny děti převezmou paní vychovatelky (v tento den i ty děti, které nebudou chodit do školní družiny) a rodiče zůstanou ve třídě na první třídní schůzce. Získají informace o rozvrhu hodin, provozu školní družiny a jídelny, plánovaných akcích. 

Mám zablokovaný účet:
Účet se po 60 minutách odblokuje automaticky. (Může nastat při opakovaném chybném zadání hesla - typicky nechtěně zapnutý nebo vypnutý  CapsLock/NumLock.)

Zapomenuté heslo:
Na této stránce Školy-online lze heslo obnovit pomocí e-mailu.

Moc prosíme, nekontaktujte nás s požadavkem na zaslání hesla. I kdybychom Vaše zapomenuté heslo mohli zjistit (což samozřejmě nemůžeme), tak bychom jej z pochopitelných důvodů v žádném případě nerozesílali emailem.

Obnovu musíte provést sami - zadáním uživatelského jména a emailu tak, jak byly tyto údaje zadány při registraci.

Pokud už nevíte, jaké uživatelské jméno nebo jaký email jste zvolili při registraci, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme za pochopení.