Vytisknout

Po celý rok bude k dispozici pouze hlavní vchod. Ostatní vstupy do školní budovy jsou součástí stavby, kam je vstup zakázán.

Budova bude otevřena od 7. 40 do 7.55. Nikdo ze žáků ani zaměstnanců školy se nebude pohybovat po staveništi, s výjimkou pracovníků ŠJ (zásobování) a správních zaměstnanců (přístup ke kontejnerům). Pro odpolední zájmovou činnost v tělocvičně budou všichni využívat zahradní branku vedle hlavního vchodu a cestu kolem budovy k venkovnímu schodišti.

Nebude k dispozici Kolobox (prostor využívá škola).

Znovu upozorňujeme, že v boční ulici (Mokrá) platí z důvodu vjezdu a výjezdu ze stavby zákaz zastavení!