Základní škola

Vyplněný formulář "žádost o vrácení" můžete vhodit do schránky u vchodu do ZŠ, případně předat na vrátnici (do 16.00), nebo poslat vlastní datovou schránkou.