Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


RNDr. Jan Hovorka (ředitel školy) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 272 926 214, 602 481 255
Mgr. Jana Hanáková (zástupce ředitele) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 365 075, 602 520 138
Hana Miškovská (hospodářka školy, omlouvání dětí) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 365 075
Lenka Víchová (vedoucí šk. jídelny, odhlášky obědů) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 222 363 685, 774 044 849

Bc. Lenka Zábranská (vedoucí ŠD a MŠ) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 774 044 359
Mgr. Lucia Poláková (školní psycholog) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 770 139 290
Mgr. Markéta Zelená (spec. pedagog) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (případně 222 365 075)

Základní škola – učebny v budově MŠ 272 926 549
Hana Bürgersteinová, školnice 602 647 888

Učitelé:
Mgr. Petra Bernatová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MUDr. Jindra Cimová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jaroslav Dostál, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Zuzana Drahotská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lenka Felgrová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lenka Hlinovská, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Radka Hrubá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Eva Chramostová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Šárka Kačerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ivana Králová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Jiřina Květová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Lehmannová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dagmar Marvanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Mária Mésarošová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Blažena Musilová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Věra Nováčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jiřina Poláková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Václav Rác, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Martina Ratajová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Amálie Sinkulová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Miroslava Srbová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Petra Štěrbová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Vacková,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Linda Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Veselá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PaedDr. Naděžda Zuntová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistenti:
Radka Illichová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Eliška Zuntová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Třídnictví a umístění tříd v roce 2018/19

1.A Eva Chramostová přízemí budovy MŠ
1.B Miroslava Srbová přízemí budovy MŠ
1.C Dagmar Marvanová přízemí hlavní budovy
2.A Petra Štěrbová podkroví hlavní budovy
2.B Naďa Zuntová podkroví hlavní budovy
2.C Jiřina Poláková přízemí hlavní budovy
3.A Lenka Zábranská 1. patro hlavní budovy
3.B Šárka Kačerová přízemí hlavní budovy
4.A Amálie Sinkulová 1. patro hlavní budovy
4.B Lenka Felgrová 1. patro hlavní budovy
5.A Petra Lehmannová 1. patro hlavní budovy
5.B Linda Veselá 1. patro hlavní budovy
5.C Věra Nováčková podkroví hlavní budovy

6.A Jiřina Květová 2. patro hlavní budovy
6.B Zuzana Drahotská 2. patro hlavní budovy
7.A Petra Bernatová 2. patro hlavní budovy
7.B Mária Mésarošová 2. patro hlavní budovy
8.A Radka Hrubá 2. patro hlavní budovy
8.B Martina Ratajová 2. patro hlavní budovy
9.A Jindra Cimová 2. patro hlavní budovy

Seznamy žáků prvních tříd (podle registračních čísel) ke stažení zde.

 • členové za zřizovatele - Ing. Tibor Kováč, Mgr. Jan Stárek
 • členové za rodiče -  Ing. Petr Palatka, Václav Homolka
 • členové za ped. sbor - Mgr. Dagmar Marvanová, Mgr. Jana Hanáková

Rozpočet 2018

Hodnocení fin. zdraví

Fin. plán 2017

Inspekční zpráva

Protokol

 

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57

 • 7. května
 • Bartůňkova
 • Dobrovolského
 • Dunovského
 • Hejplíkova
 • K Dubu
 • K Remízku
 • Ke Stáčírně od ulice Stýblova k Litochlebskému nám.
 • Ke Svatému Izidoru
 • Klecandova
 • Květnového vítězství od ulice Türkova k ulici Ke Stáčírně
 • Lažanského
 • Malebná
 • Medkova
 • Mokrá od ulice Květ. vítězství k ulici Dunovského
 • Nedbalova
 • Nad Lomy
 • Na Sádce
 • Pod Vodojemem
 • Saudkova
 • Skřivanova
 • Starochodovská
 • Šperlova
 • Švabinského
 • Švecova
 • U Kolonie
 • U Nové dálnice
 • U Stojanu
 • V Benátkách
 • V Lomech
 • V Opatově
 • V Průčelí
 • Valentova
 • Volkovova
 • Vycpálkova
 • Zakouřilova

Spádová oblast se týká pouze základní školy nikoliv mateřské školy.

Budova ZŠ se nachází v ulici Květnového vítězství č. 57, téměř na jejím západním konci, naproti vyústění ulice Valentovy. Budovu MŠ najdete přes ulici, v čísle 1738.

V těsné blízkosti školy i školky se nachází autobusová zastávka Mokrá (linka 203).

V blízkosti je také stanice metra Opatov, odkud lze použít několik autobusových linek do zastávky Litochlebské náměstí. Škola se nachází necelých 5 minut chůze odtud.

Mapa okolí.