Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Fotoalbum 2016/17

Zahradní slavnost
Turnaj - vybíjená
Fotografie VODA pro ...
Výlet na kolech - 4....
Třídní fotky 2017
ŠVP 4.A
ŠVP 2A+2B
Ozdravný pobyt 1AB+5...
Ozdravný pobyt 4.B+5...
4.A - fotky z různýc...
Zápis do prvních tří...
Školní ples 2017
KROUŽEK VÝTVARNÉ TVO...
Noc s Andersenem 201...
Obvodní kolo Pražské...
Školní kolo Pražskéh...
Kulíškový den
Chaloupky
Vánoční zpívání
3.A - shopping
Kutná Hora (4.B)
1. září 2016
 
 
Powered by Phoca Gallery