Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás touto cestou zveme na výstavu Čáry, čmáry, malování s tématem 100 let republiky, která se koná ve foyer KC Zahrada od 4. 6. do 30. 6. 2018. Stejně jako v loňském roce se výstavy účastní i naše škola.

Dne 4. 6. 2018 se od 18:00 bude konat vernisáž výstavy

Od 1. 11. 2017 je volné parkovací místo v areálu MŠ Květnového vítězství 1738. Bližší informace na tel. 222 365 075.

 

Kdy: pondělí  13 - 13.50 začátečníci
                       14 - 14.50 mírně pokročilí
                       15 - 15.50 pokročilí
Kde: v podkroví školy
Zápis a ukázková hodina: 11.9. v 17.30 v podkroví Vaší školy
 
Náplní tanečního kroužku je zvládnutí základních kroků latinsko-amerických a standardních tanců. Děti se naučí také český národní tanec polku. V průběhu výuky dbáme na správné držení těla, posilujeme, cvičíme, učíme se poslouchat hudbu. Výuka je doplněna o pohybové hry. Děti budou moci začít s tancem v rámci družiny a pokud se jim tanec zalíbí a chtěly by se mu věnovat více, mají možnost pak pokračovat v tanečním klubu, který má sídlo na Gymnáziu Opatov. Děti zde připravujeme tak, aby po roce a půl byly schopny se zúčastnit taneční soutěže.
V našich kroužcích vyučují vynikající lektoři, kteří již řadu let pracují s dětmi a děti je milují. Děti vyzvedáváme a vracíme do družiny.  
Kontakt:  Mgr. Lenka Gebertová, tel.: 602 173 088, www.tksparta.cz