Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Zápis proběhne 4. a 5. dubna 2018. Podrobné informace včetně potřebných formulářů najdete v přiloženém dokumentu.

Rezervace termínu zde

V pátek 23. března 2018 od 19 hodin se bude konat náš tradiční ples. Sejdeme se opět v Komunitním centru Matky Terezy u metra Háje. Vstupenky budou v prodeji v kanceláři školy (1. patro hlavní budovy) po jarních prázdninách (od 12. 2. 2018). Cena jedné vstupenky Kč 200. Těšíme se na milé setkání.

Od 1. 11. 2017 je volné parkovací místo v areálu MŠ Květnového vítězství 1738. Bližší informace na tel. 222 365 075.

 

Kdy: pondělí  13 - 13.50 začátečníci
                       14 - 14.50 mírně pokročilí
                       15 - 15.50 pokročilí
Kde: v podkroví školy
Zápis a ukázková hodina: 11.9. v 17.30 v podkroví Vaší školy
 
Náplní tanečního kroužku je zvládnutí základních kroků latinsko-amerických a standardních tanců. Děti se naučí také český národní tanec polku. V průběhu výuky dbáme na správné držení těla, posilujeme, cvičíme, učíme se poslouchat hudbu. Výuka je doplněna o pohybové hry. Děti budou moci začít s tancem v rámci družiny a pokud se jim tanec zalíbí a chtěly by se mu věnovat více, mají možnost pak pokračovat v tanečním klubu, který má sídlo na Gymnáziu Opatov. Děti zde připravujeme tak, aby po roce a půl byly schopny se zúčastnit taneční soutěže.
V našich kroužcích vyučují vynikající lektoři, kteří již řadu let pracují s dětmi a děti je milují. Děti vyzvedáváme a vracíme do družiny.  
Kontakt:  Mgr. Lenka Gebertová, tel.: 602 173 088, www.tksparta.cz