Základní škola

Pro budoucí prvňáčky proběhne další setkání v rámci cyklu Škola nanečisto 12. února 2020 od 15.30 do 17.00 hodin. V půl čtvrté si všechny budoucí školáky i jejich rodiče vyzvednou paní učitelky ve vstupní hale a odvedou je do prvních tříd, kde proběhne odpoledne plné her "na školu". Rodiče se samozřejmě mohou zúčastnit v roli diváků nebo využít tuto dobu k prohlídce školy. Po skončení programu paní učitelky odpoví i na případné dotazy rodičů (týkající se školy, výuky v prvních třídách apod.). 

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 1. a 2. dubna 2020, bližší informace včetně rezervačního systému budou zveřejněny v úvodu měsíce března.