Základní škola

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno nejpozději dne 28. 8. 2020 – opět pod registračními čísly, která jste získali při elektronickém podání přihlášky. Zároveň budou zveřejněna jména třídních učitelek a umístění prvních tříd v budově.

Organizace 1. září 2020

Prvňáčci přicházejí  do školy v 7.45-7.55 v doprovodu rodičů, mají s sebou aktovku (prázdnou), kam si budou moci uložit pomůcky a dárky, které dostanou. Nemusí se přezouvat ani děti ani rodiče.

Od 8.00 proběhne slavnostní zahájení školního roku, nové žáky uvítají nejen paní učitelky, ale také pan ředitel a zástupce MČ Praha 11. Po slavnostní části odjedou děti buď s jedním z rodičů domů, nebo je do péče převezme vychovatelka ŠD a jeden z rodičů zůstane ve třídě s paní učitelkou a bude první třídní schůzka. V jejím průběhu budou rodiče informováni o rozvrhu, o školní družině a jídelně, o systému ŠkolaOnLine (dostanou přihlašovací údaje), o plánovaných akcích.

Rodiče se samozřejmě budou moci zeptat na cokoliv, co je v souvislosti se školní docházkou napadne.