Základní škola

  • členové za zřizovatele - Ing. Tibor Kováč, Mgr. Jan Stárek
  • členové za rodiče -  Ing. Petr Palatka, Václav Homolka
  • členové za ped. sbor - Mgr. Dagmar Marvanová, Mgr. Jana Hanáková