Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


 

Organizace školního roku 2016/17

Zahájení školního roku: čtvrtek 1. 9. 2016
Ukončení 1. pololetí: úterý 31. 1. 2017
Ukončení 2. pololetí: pátek 30. 6. 2017

Prázdniny

Podzimní: středa 26. a čtvrtek 27. 10. 2016
Vánoční: pátek 23. 12. 2016 – pondělí 2. 1. 2017, výuka začne v úterý 3. 1. 2017
Pololetní: pátek 3. 2. 2017
Jarní: pondělí 13. 3. – neděle 19. 3. 2017
Velikonoční: čtvrtek 13. 4. 2017
Hlavní: sobota 1. 7. – pátek 1. 9. 2017, výuka začne v pondělí 4. 9. 2017 

Vydávání vysvědčení

Výpis za 1. pololetí - v úterý 31. 1. 2017

Vysvědčení - v pátek 30. 6. 2017

Pedagogické rady

 9. 11. 2016

25.  1. 2017

12.  4. 2017

26.  6. 2017

Třídní schůzky (od 18.00) a jednání kolegia SRPDŠ (od 17.00) 

9. 11. 2016

4.   1. 2017

12. 4. 2017

14. 6. 2017

Testování budoucích školáků, testy profesní orientace

25. 2. 2017 od 9.00 do 18.00 testování organizované Centrem nadání

více a přihláška na http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/akce.html

Setkání s budoucími prvňáčky Škola Nanečisto

vždy druhá středa v měsíci od 15.30 do 17.00 hodin

12. 10. 2016

  9. 11. 2016

14. 12. 2016

11.   1. 2017

  8.   2. 2017

  8.   3. 2017

12.   4. 2017

10.   5. 2017

Vánoční vyzpěvování

1. 12. 2016

Ples školy

31. 3. 2017

Zápis do 1. tříd ZŠ

4. a 5. 4. 2017

Výjezdy na ozdravné pobyty

29. 5. - 9. 6. 2017

Zahradní slavnost 

poslední týden v červnu v období 26. - 28. 6. 2017