Základní škola

Třídnictví a umístění tříd v roce 2018/19

1.A Eva Chramostová přízemí budovy MŠ
1.B Miroslava Srbová přízemí budovy MŠ
1.C Dagmar Marvanová přízemí hlavní budovy
2.A Petra Štěrbová podkroví hlavní budovy
2.B Naďa Zuntová podkroví hlavní budovy
2.C Jiřina Poláková přízemí hlavní budovy
3.A Lenka Zábranská 1. patro hlavní budovy
3.B Šárka Kačerová přízemí hlavní budovy
4.A Amálie Sinkulová 1. patro hlavní budovy
4.B Lenka Felgrová 1. patro hlavní budovy
5.A Jaromíra Bednářová 1. patro hlavní budovy
5.B Linda Veselá 1. patro hlavní budovy
5.C Věra Nováčková podkroví hlavní budovy

6.A Jiřina Květová 2. patro hlavní budovy
6.B Zuzana Drahotská 2. patro hlavní budovy
7.A Petra Bernatová 2. patro hlavní budovy
7.B Mária Mésarošová 2. patro hlavní budovy
8.A Radka Hrubá 2. patro hlavní budovy
8.B Martina Ratajová 2. patro hlavní budovy
9.A Jindra Cimová 2. patro hlavní budovy