Základní škola

Dne 14. května se konal na pobočce České spořitelny v OC Praha Chodov jarmark naší 4. A. Tato akce byla vyvrcholením práce na projektu Abeceda peněz, do něhož se již dříve zapojilo několik dalších tříd naší školy. I nyní byl projekt úspěšný, dětem jejich podnik jménem Svačinka přinesl nemalý výdělek v řádu tisíců korun, četné zkušenosti i hodně zábavy. Jarmarku, coby třešničce na dortu, předcházela dlouhodobá a usilovná práce celé třídy. Děti poznávaly nové pojmy z oblasti financí, diskutovaly o společných plánech a jejich realizaci, vyráběly a hlavně se těšily na veřejné  představení svého podniku. A to se opravdu vydařilo! Celý sortiment muffinů, donutů, párků v rohlíku, limonád, drobné bižuterie, pohledů i třídního časopisu šel rychle na odbyt a radost měli prodávající i kupující. I díky zázemí nadšených rodičů tak děti vytvořily malou úspěšnou  společnost a držme jim palce, aby se jim stejně dařilo i v budoucnu.

V sobotu 6.4. proběhla akce Ukliďme Česko. Dvaceti dobrovolníkům z naší školy se podařilo sesbírat 500 kg odpadků. Děkujeme všem účastníkům. Fotky zde

Zápis do prvních tříd proběhl v úterý 9. dubna 2019 a ve středu 10. dubna 2019.

Už podruhé během dvou týdnů přišli deváťáci dobrovolně do školy v sobotu ráno. V jídelně se totiž pracovalo podle přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Všichni, kdo měli zájem, si mohli vyzkoušet průběh přijímacích zkoušek nanečisto. V této „zkoušce“ nakonec všichni uspěli a teď už jim jen budeme držet palce, aby se jim dařilo i na „bojišti“.

V pátek 29. března jsme se již posedmé připojili k celostátní akci, kterou každý rok vyhlašuje uherskohradišťská knihovna.

Hned ráno v osm hodin se u našeho probouzejícího se stromu Andersenovníku sakurového sešli žáci  z jedné první třídy. Zazpívali mu písničku Stromy a na oplátku si odnesli dopis, ve kterém je strom vítal mezi čtenáře dětských knih. Po návratu do učebny následoval čtyřhodinový program, inspirovaný příběhem Pavla Šruta Čarodějův učeň. Děti si zahrály hru, vytvoříly společně vesnici, vstupovaly do rolí a sehrávaly situace v životě vesničanů, rozhodovaly se, jak bude děj pokračovat, vyjadřovaly své názory.

Večer se u Andersenovníku sešlo mnoho dalších dětí z devíti tříd prvního stupně, aby předaly své vzkazy a znovu mu zazpívaly. Všichni se těšili na kouzelný večer plný knížek, příběhů , tajemství a her.

Ve čtvrtek 21. února se v naší knihovně konalo školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Slyšeli jsme krásně přednesené básničky, nejčastěji veselé, od 20 interpretů z prvního stupně. V hledišti seděli rodiče, prarodiče i paní učitelky a všichni drželi palce, aby se vystoupení povedlo. Nevíme, zda držení palců skutečně pomohlo, ale opravdu všechny básně byly zarecitovány moc pěkně a porota při výběru postupujících neměla snadnou úlohu. Po delší poradě nakonec vybrala dva zástupce 1. kategorie a dva 2. kategorie, kteří budou naši školu zastupovat v obvodním kole recitační přehlídky.

Všichni účastníci dostali za své vystoupení nejen účastnický list, ale také krásnou růži. Poděkování patří i několika hodným maminkám, které připravily malé pohoštění na ukrácení doby, kdy se radila porota o výsledcích.