Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Dne 19. 9. 2017 se v prostorách G. A. P. education, střední škola s.r.o. konala výtvarná soutěž, na kterou byli pozváni žáci devátých ročníků z Prahy 4. Na třetím místě se umístila Nikola Vosátková žákyně devátého ročníku.

Účastníci prokazovali kresebnou zdatnost při plnění první části soutěže, čímž byla kresba zátiší uhlem či tužkou. V druhé části dokazovali nejen kresebné schopnosti, ale také míru své představivosti prostřednictvím kresby komixu. Práce žáků hodnotila odborná porota složená z pedagogických zástupců škol a akademických malířů střední školy G. A. P. education.

Na fotografie ze soutěže se můžete podívat na http://www.gape.cz/fotogalerie/ze_zivota_skoly/295_Soutez_pro_zaky_ZS/str_1/.

Rozdělení žáků prvních tříd najdete zde.

Rozmístění tříd v novém školním roce zde.

Školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. Děti přicházejí do školy v doprovodu rodičů, přinášejí si aktovku, do které si uloží učebnice, sešity, školní potřeby a drobné dárky (není nutné dopředu kupovat obaly ani žádné další potřeby mimo aktovky a penálu, vše ostatní bude možné dokoupit postupně podle skutečné potřeby).

Po slavnostním zahájení (zhruba v 9 hodin) si všechny děti převezmou paní vychovatelky (v tento den i ty děti, které nebudou chodit do školní družiny) a rodiče zůstanou ve třídě na první třídní schůzce. Získají informace o rozvrhu hodin, provozu školní družiny a jídelny, plánovaných akcích. 

V úterý 4. a ve středu 5. dubna se uskutečnil dlouho očekávaný zápis do 1. ročníků. Budoucí prvňáčci přišli s rodiči do školy, kde je očekávaly zajímavé úkoly pod vedením paní učitelek a vychovatelek.

Většina předškoláků se zhostila plnění úkolů s radostí a děti téměř všechny úkoly splnily na výbornou. Zápisem prošlo celkem 90 žáků, v příštím školním roce předpokládáme otevření tří prvních tříd.

Výsledky zápisu do 1.tříd (4. a 5.4.2017)

Č.j.: 22/ZŠ/2017                                                             Datum: 10.4.2017

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a na základě žádosti rodičů rozhodl ředitel školy o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 takto:

K 1.9.2017 jsou přijati žáci evidovaní pod těmito registračními čísly přidělenými u zápisu:

 

> > Seznam přijatých žáků od 4.9.2017 < <

Máme spoustu talentovaných hereček!

Holky ze 4.B Bára Marešová, Eliška Valová, Káťa Kalendová, Adélka Krbcová a Klárka Hajdu se zúčastnily recitační soutěže Come And Show, kterou pořádá ZŠ Dolní Chabry.

Soutěžící předvedli, jak zvládají zazpívat, zarecitovat nebo vymyslet, nacvičit a zahrát scénku v angličtině. Právě v poslední kategorii získaly naše holky dělené 3. místo, když všechny pobavily návštěvou v trošku praštěné pizzerii California.

Pizzeria California otevře i pro vás na Zahradní slavnosti v červnu! Přijďte se podívat.

(B.Musilová)

Žáci kroužku Výtvarné tvorby vytvořili v pondělí 27.3. v parku u Chodovské Tvrzi land-artové dílo - logo naší školy. Posuďte sami, jak se jim tento projekt povedl.

Byla, a pořád ještě je, jedna základní škola s velkou zahradou a na té zahradě roste kouzelný strom. Jak se pozná, že je kouzelný? Prostě každý rok, když se blíží jaro, tak náš strom začne chystat překvapení pro všechny děti, které mají fantazii, znají pohádky a rády čtou. Na konci března se děti večer sejdou na zahradě, zazpívají svému čarovnému stromu písničku a on jim za to připraví nějaký pohádkový příběh se spoustou zábavných úkolů. Není na to vymýšlení sám, pomáhá mu zvláštní starý pán, co dokáže vymyslet ty nejhezčí pohádky. Všichni ho znají, jmenuje se Hans Christian Andersen a náš strom je pojmenován po něm.

Je pátek, konec března a kolem stromu se scházejí děti, zpívají písničku a všichni jsou napnutí.  Stromek Andersenovník ani popáté nezklamal. Tajemná obálka je na místě. Za chvíli se škola promění v módní salon. A co se chystá? Přece císařská jarní kolekce. V jedné dílně šijí šaty, tady se chystá plášť a vedle zdobí klobouky, v podkroví tkají šálu z básniček. Narazíte však také na reklamní agenturu, co poslední výkřiky módy propaguje. Tolik ruchu a shonu. Nakonec přichází sám císař, který si obléká šaty z látky, kterou prý vidí jen lidé chytří a schopní.  Asi to bude jen podvod nebo klamavá reklama, protože my jsme viděli, že císař nosí pěkné bílé trenýrky, skoro jako fotbalisté, ale jinak nic. A děti v téhle škole jsou přece chytré i šikovné. Také v pohádkách mohou být podvodníci, lháři i lidé, co se přetvařují. Jenže v pohádkách nikdy nevyhrají a to je fajn.

Byla to legrace, hra, dobrodružství a taky hezká noc. A jak už to v pohádkových příbězích bývá, nakonec všichni spali a spali (pardon, to byli broučci, já vím) a ani ten zvonec nám nezazvonil, protože v sobotu se ve škole nezvoní…