Základní škola

Ve čtvrtek 21. února se v naší knihovně konalo školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Slyšeli jsme krásně přednesené básničky, nejčastěji veselé, od 20 interpretů z prvního stupně. V hledišti seděli rodiče, prarodiče i paní učitelky a všichni drželi palce, aby se vystoupení povedlo. Nevíme, zda držení palců skutečně pomohlo, ale opravdu všechny básně byly zarecitovány moc pěkně a porota při výběru postupujících neměla snadnou úlohu. Po delší poradě nakonec vybrala dva zástupce 1. kategorie a dva 2. kategorie, kteří budou naši školu zastupovat v obvodním kole recitační přehlídky.

Všichni účastníci dostali za své vystoupení nejen účastnický list, ale také krásnou růži. Poděkování patří i několika hodným maminkám, které připravily malé pohoštění na ukrácení doby, kdy se radila porota o výsledcích.

Třída 5. A se opět zapojila do soutěže projektu Rozsviťme ČR, kterou pořádá Nadační fond Impuls. Dva naši žáci byli v této soutěži úspěšní. Eliška získala 2. místo v internetovém hlasování (kategorie ZŠ I), Honzík cenu poroty (kategorie ZŠ I).

Na naší škole od října letošního roku pracuje nový šachový kroužek pro prvňáčky. Podnět ke vzniku tohoto kroužku přinesl dlouholetý úspěšný trenér šachu dětí  Ing. Pavel Benčo z Modré pyramidy. Ta také školu vybavila šachovnicemi, soupravami figurek, pracovními cvičebnicemi pro žáky a pěkně zpracovanými metodikami pro učitele. V kroužku se již děti naučily orientaci na šachovnici, zvládají tahy jednotlivých figurek a také pochopily podstatu hry. A tak s velkým nadšením přijaly 12. prosince 2018 pozvání pana Benča na vánoční turnaj pro prvňáčky v budově Modré pyramidy.  Kromě dvaceti dětí z naší školy se ho zúčastnili ještě žáci ze ZŠ Odolena Voda. Boj probíhal v pěti kolech a všichni hráli s velkým nasazením. V závěru počítač vyhodnotil pořadí hráčů a byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky. Odměněni byli ale všichni. Každý si odnášel maňáska sovy,  symbolu chytrosti a moudrosti, a mnoho dalších dárečků. Již cestou domů si všichni plánovali, jak budou více trénovat, aby na dalším přislíbeném turnaji na konci školního roku byli ještě úspěšnější. A i když všichni nemohou být první, určitě každý mnoho získá. Naučí se základům zajímavé strategické hry, při které bude přemýšlet, vyhodnocovat, předvídat i  reagovat na tahy soupeře.

Fotky z turnaje

Ukázka umění žákyň naší školy z oddílu krasojízdy dne 19.12. na naší škole. 

Výtěžek ze sběru starého papíru činí Kč 3996, bylo nashromážděno 2220 kg. Peníze poukázal Kovošrot přímo na účet Spolku rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Chodov.

Fotky z vánočního zpívání