Základní škola

Prezentace ze stáže v Košicích k prohlédnutí zde.

Žáci 8. a 9. ročníku si mohli letos poprvé vyzkoušet své znalosti angličtiny v Olympiádě v anglickém jazyce, pořádané Národním institutem pro další vzdělávání.

Školní kolo, které proběhlo v lednu, prověřilo jejich schopnost diskutovat s rodilým mluvčím na různá témata a zvládnout poslechová cvičení plná náročné gramatiky a slovní zásoby.

3. místo obsadili Petr Ziegner, 9.B a Tomáš Kanclíř, 8.A
2. místo získal Samuel Jásek, 9.B

Vítězem a postupujícím do obvodního kola je Antonio Luciano, 9.A.

Myšlenka projektu Šachy do škol pochází od ing. Pavla Benča, zaměstnance Modré pyramidy a dlouholetého úspěšného trenéra šachu ve Frýdku Místku. Cílem projektu není vychovat špičkové reprezentanty, ale hlavně rozvíjet intelekt malých dětí. A tak od října letošního školního roku se také v naší škole v kroužku šachu snaží proniknout do tajů této královské hry 18 prvňáčků. Za poměrně krátkou dobu již všichni pochopili podstatu hry, orientují se na šachovnici, naučili se tahat figurkami, zvládli různé způsoby zahájení partie, dokáží ukrýt krále pomocí rošády, vědí , co je to braní mimochodem a co je to vazba, snaží se dát šach i šach-mat. 

Pavel Benčo nás pozval do herního sálu Modré pyramidy na vánoční šachový turnaj prvňáčků. Všichni se velmi těšili. Konečně tu byl 9. prosinec a my jsme se utkali se žáky ZŠ Vítězslava Hálka  Odolena Voda. Společně s panem Benčem nás přivítal i profesionální běloruský šachista Sergei Azarov. Turnaj probíhal v pěti kolech. Všichni šachisté se velmi soustředili a snažili se podat co nejlepší výkon. Nakonec počítačový program vyhodnotil koneční pořadí. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněni cenami, které převzali z rukou Sergeie Azarova. Ale ani ostatní hráči neodcházeli s prázdnou. Všichni získali upomínkové předměty a hlavně nezapomenutelné zážitky. V červnu nás čeká druhý turnaj, v kterém se utkáme se žáky ze škol ve Frýdku Místku a Odoleny Vody. 

Pořadí vítězů:

1. Hoang Duc Thinh (Chodov)
2. Mesároš Michal (Chodov)
3. Kadera Jakub (Chodov)                                            

1. Kuzmová Kateřina (Chodov)
2. Gibiánová Lura (Odolena Voda)
3. Dvořáková Šárka (Chodov)

Fotky z turnaje

Zapsala Dagmar Marvanová

5.B se rozhodla, že o Vánocích bude myslet i na druhé a vydala s nadílkou do kočičího útulku, kde 20.12.2019 zažila dojemné a obohacující dopoledne.

Lenka Felgrová a Pavlína Klingerová 

V listopadu jsme v rámci výuky estetické výchovy navštívily interaktivně-vzdělávací program v Triloparku. Seznámily jsme se s historií života na naší planetě a zároveň jsme si vyzkoušely různé metody paleontologického výzkumu. Prostřednictvím zajímavé prezentace jsme se dověděly, co všechno obnáší paleontologie, měly jsme možnosti vidět reálné fosílie i sáhnout si na ně. Jako opravdové paleontoložky jsme odkrývaly model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti, seznámily jsme se s technikou preparace a zhotovily si vlastní sádrové odlitky vyhynulých živočichů.

 

Další týden jsme absolvovaly program „Po stopách rytířů sv. Anežky České“, ve kterém jsme se více seznámily s osobností přemyslovské princezny Anežky České jako se zakladatelkou organizované charity v Čechách, jak v Čechách zakládala a zajistila dílo, které přetrvalo dodnes, a to díky iniciování založení řeholního řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Historii jsme propojily s konkrétními místy v Praze, kde Anežčino dílo vznikalo, a to prohlídkou Anežského kláštera a kostela sv. Františka z Assisi, kde je uložen i relikviář s ostatky sv. Anežky.

estétky z 8.AB

A tak se také stalo. Na konci předslabikářového období, kdy už jsme se naučili první důležitá písmenka, nám začalo něco chybět.
Ptáte se co? No samozřejmě, slabikář! Ale protože takový slabikář je vzácná věc, museli jsme se o něj zasloužit. Vydat se pro něj do pohádkové říše, kam zlý černokněžník Nečtenář unesl krásnou princeznu, která pro nás slabikáře jako poklad opatrovala, nebylo vůbec jednoduché. Cestou na nás čekali černokněžníkovi pomocníci čerti, kteří nám kladli nejrůznější překážky. A dovedete si představit takový duel s čertem? Museli jsme třeba lovit slabiky v rybníčku, kam je čerti hodili, a poskládat z nich slova, poznat, z kolika slabik se některá slova skládají, vyluštit křížovky, poskládat písmenková puzzle, zavěsit na kouzelný strom správné slabiky, aby byli čerti spokojení... No, bylo toho zkrátka hodně. Naštěstí nás na záchranu princezny bylo dost a nebyli jsme na to sami. Provázeli nás totiž naši skvělí deváťáci, kteří nás v ničem nenechali, starali se o nás, jak mohli, někde radili, někdy nás dokonce i nosili a vypadalo to, že se při tom i docela dobře bavili. A kdybyste se náhodou báli, že na nás byli čerti zlí, tak se nebojte, nebyli. Oni to totiž také byli naši deváťáci, jen moc pěkně převlečení za čerty. A jak správně tušíte, zlého černokněžníka Nečtenáře jsme nakonec společnými silami porazili a princeznu s naším pokladem zachránili. A tak jsme si minulý čtvrtek odnášeli všichni domů jednu z nejdůležitějších prvních knih a byli jsme vyřádění a spokojení. Teď už zbývá jen začít číst!
Vaše 1. A a 1. B