Základní škola

Na naší škole od října letošního roku pracuje nový šachový kroužek pro prvňáčky. Podnět ke vzniku tohoto kroužku přinesl dlouholetý úspěšný trenér šachu dětí  Ing. Pavel Benčo z Modré pyramidy. Ta také školu vybavila šachovnicemi, soupravami figurek, pracovními cvičebnicemi pro žáky a pěkně zpracovanými metodikami pro učitele. V kroužku se již děti naučily orientaci na šachovnici, zvládají tahy jednotlivých figurek a také pochopily podstatu hry. A tak s velkým nadšením přijaly 12. prosince 2018 pozvání pana Benča na vánoční turnaj pro prvňáčky v budově Modré pyramidy.  Kromě dvaceti dětí z naší školy se ho zúčastnili ještě žáci ze ZŠ Odolena Voda. Boj probíhal v pěti kolech a všichni hráli s velkým nasazením. V závěru počítač vyhodnotil pořadí hráčů a byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky. Odměněni byli ale všichni. Každý si odnášel maňáska sovy,  symbolu chytrosti a moudrosti, a mnoho dalších dárečků. Již cestou domů si všichni plánovali, jak budou více trénovat, aby na dalším přislíbeném turnaji na konci školního roku byli ještě úspěšnější. A i když všichni nemohou být první, určitě každý mnoho získá. Naučí se základům zajímavé strategické hry, při které bude přemýšlet, vyhodnocovat, předvídat i  reagovat na tahy soupeře.

Fotky z turnaje