Základní škola

V listopadu jsme v rámci výuky estetické výchovy navštívily interaktivně-vzdělávací program v Triloparku. Seznámily jsme se s historií života na naší planetě a zároveň jsme si vyzkoušely různé metody paleontologického výzkumu. Prostřednictvím zajímavé prezentace jsme se dověděly, co všechno obnáší paleontologie, měly jsme možnosti vidět reálné fosílie i sáhnout si na ně. Jako opravdové paleontoložky jsme odkrývaly model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti, seznámily jsme se s technikou preparace a zhotovily si vlastní sádrové odlitky vyhynulých živočichů.

 

Další týden jsme absolvovaly program „Po stopách rytířů sv. Anežky České“, ve kterém jsme se více seznámily s osobností přemyslovské princezny Anežky České jako se zakladatelkou organizované charity v Čechách, jak v Čechách zakládala a zajistila dílo, které přetrvalo dodnes, a to díky iniciování založení řeholního řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Historii jsme propojily s konkrétními místy v Praze, kde Anežčino dílo vznikalo, a to prohlídkou Anežského kláštera a kostela sv. Františka z Assisi, kde je uložen i relikviář s ostatky sv. Anežky.

estétky z 8.AB