Vytisknout

V pondělí 21. listopadu vyrazilo 38 žáků naší školy na vědecké bádání do centra Chaloupky u Kněžic na Vysočině. Přivítali nás velmi milí lidé. Hned po obědě žáky čekal první program. Hledali v blízké přírodě pobytová znamení zvěře a následně podle klíčů určovali, které druhy živočichů v okolí žijí.

Před večeří se zabývali meteorologií. Důležité bylo seznámení se všemi souvisejícími pojmy, ale i s místní meteorologickou stanicí, kam děti v pravidelných intervalech chodily zapisovat údaje o teplotě, větru a vlhkosti po celou dobu pobytu. Na konci týdne je pak zpracovaly a vyhodnotily. Večer byl věnován fotoprohlídce Chaloupek. Tato velmi zábavná hra dětem pomohla prozkoumat celý objekt a dovolila nahlédnout i do zajímavých zákoutí, třeba na půdu. Každé ráno si mohli dobrovolníci přivstat a jít krmit místní hospodářská zvířata. Zájem byl veliký. Úterní den byl ve znamení lesa, to zahrnovalo sběr vzorků dřevin - větví s pupeny, listů, mechů a lišejníků. Badatelé mohli vidět desítky druhů mechů a lišejníků na jednom místě. Přinesené vzorky se musely následně podrobit zkoumání. Mnohé zdobí výstavu ve škole dodnes. Za odměnu bylo večer promítání jako v kině. Máchat se v rybníku, vytahovat z něj různě velké breberky a sbírat vzorky na odpolední mikroskopování bylo náplní středečního dopoledne. Zkoumání nalovených breberek mělo ohromný úspěch. Aby naši malí vědci si také chvíli oddychli, měli odpoledne čas na několik zajímavých her.

Ve čtvrtek začalo opravdové bádání. Děti se rozdělily do několika skupin, každá skupina si zvolila vlastní téma výzkumu, členové si položili alespoň 3 otázky, na které neznají odpověď, ale chtěli by ji znát. Shromáždili si pomůcky, vytvořili tabulky pro zápis a vydali se do terénu pro vzorky, které následně podrobovali detailnímu zkoumání. Z výsledků pak skupině po dlouhém úsilí vznikla prezentace. Aby toho nebylo málo, čekala na děti ještě noční hra. Najít v absolutní tmě několik malých světýlek se zprvu zdálo jako těžký úkol, ale děti si poradily bravurně, tma netma. V pátek je krom balení čekalo prezentování vlastního badatelského tématu. Výsledky byly úžasné. Každá skupina předvedla skvělý výkon. Po obědě je čekal odjezd, ale na Chaloupky budou všichni ještě dlouho vzpomínat.

Fotky z akce