Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Byla, a pořád ještě je, jedna základní škola s velkou zahradou a na té zahradě roste kouzelný strom. Jak se pozná, že je kouzelný? Prostě každý rok, když se blíží jaro, tak náš strom začne chystat překvapení pro všechny děti, které mají fantazii, znají pohádky a rády čtou. Na konci března se děti večer sejdou na zahradě, zazpívají svému čarovnému stromu písničku a on jim za to připraví nějaký pohádkový příběh se spoustou zábavných úkolů. Není na to vymýšlení sám, pomáhá mu zvláštní starý pán, co dokáže vymyslet ty nejhezčí pohádky. Všichni ho znají, jmenuje se Hans Christian Andersen a náš strom je pojmenován po něm.

Je pátek, konec března a kolem stromu se scházejí děti, zpívají písničku a všichni jsou napnutí.  Stromek Andersenovník ani popáté nezklamal. Tajemná obálka je na místě. Za chvíli se škola promění v módní salon. A co se chystá? Přece císařská jarní kolekce. V jedné dílně šijí šaty, tady se chystá plášť a vedle zdobí klobouky, v podkroví tkají šálu z básniček. Narazíte však také na reklamní agenturu, co poslední výkřiky módy propaguje. Tolik ruchu a shonu. Nakonec přichází sám císař, který si obléká šaty z látky, kterou prý vidí jen lidé chytří a schopní.  Asi to bude jen podvod nebo klamavá reklama, protože my jsme viděli, že císař nosí pěkné bílé trenýrky, skoro jako fotbalisté, ale jinak nic. A děti v téhle škole jsou přece chytré i šikovné. Také v pohádkách mohou být podvodníci, lháři i lidé, co se přetvařují. Jenže v pohádkách nikdy nevyhrají a to je fajn.

Byla to legrace, hra, dobrodružství a taky hezká noc. A jak už to v pohádkových příbězích bývá, nakonec všichni spali a spali (pardon, to byli broučci, já vím) a ani ten zvonec nám nezazvonil, protože v sobotu se ve škole nezvoní…