Vytisknout

Dne 26. 10. 2017 se v Akademii věd ČR uskutečnilo slavnostní předávání cen výtvarné mezinárodní soutěže Madame Humanité za rok 2017. V soutěži byli oceněni: Kateřina Pavlasová (Bílý kůň, pastel) – výroční medaile Madame Humanité, Sergej Čertilin (Rozdělení vesmíru, malba) – výroční medaile Madame Humanité, Kateřina Labská (Labuťokočkokrálíkopes honí myšku, malba)– Velká výroční medaile Madame Humanité. Výtvarné práce žáků vznikly v hodinách výtvarné výchovy/ výtvarných činností pod vedením Mgr. Petry Henderson a Mgr. Zuzany Böhmové.

Cena Madame Humanité se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě – Open Society Of Artists – World Union of Culture. Pořadatelé obdrželi více než 4 500 výtvarných prací z České republiky i ze zahraničí. Ocenění přebírali vybraní žáci a jejich pedagogové.

Výstava se k soutěži se konala na Chvalském zámku. Umělecká tvorba žáků a studentů může pomoci ke sblížení a porozumění mezi národy, mezi různými kulturami, a tomu, že zajímavou formou lze pozvednout obecné povědomí o různých světových kulturách v oblasti umění, literární tvorby, sportu i politického dění doma i v zahraničí. Každého asi potěší, když najde svou práci na mezinárodní výstavě, které se účastní i profesionální umělci, kteří ve svém oboru něco znamenají, umějí svojí tvorbou na výstavách dávat radost a duchovní krásu lidí, kteří jsou schopni podpořit myšlenku „Děti, oběť násilí a teroru“.

Fotky zde