Vytisknout

Dne 15. 11. 2017 se uskutečnila „Matematická dílna pro rodiče: Cíle Hejného metody I“. Semináře pro rodiče se zúčastnily více než dva tucty rodičů. Společně jsme prodiskutovali konstruktivistický přístup k výuce matematiky a metodu prof. Hejného. Podrobněji jsme probrali koncept prostředí Krokování a jeho klady a zápory (učebnice Fraus). Dále jsme nastínili průběh poznávání rovnic (i soustav rovnic) v rámci takto zpracovaných učebních materiálů.

Doufám, že se mi povedlo rodičům přiblížit klady výuky matematiky v konstruktivistickém duchu (dle Hejného metody) a ukázat některé z principů takto pojatého vyučování.

Budu se na Vás těšit při dalším semináři „Matematická dílna pro rodiče: Cíle Hejného metody II“, který je prozatím plánován na leden.

Mgr. Zuzana Böhmová