Základní škola

Žáci 8. a 9. ročníku si mohli letos poprvé vyzkoušet své znalosti angličtiny v Olympiádě v anglickém jazyce, pořádané Národním institutem pro další vzdělávání.

Školní kolo, které proběhlo v lednu, prověřilo jejich schopnost diskutovat s rodilým mluvčím na různá témata a zvládnout poslechová cvičení plná náročné gramatiky a slovní zásoby.

3. místo obsadili Petr Ziegner, 9.B a Tomáš Kanclíř, 8.A
2. místo získal Samuel Jásek, 9.B

Vítězem a postupujícím do obvodního kola je Antonio Luciano, 9.A.

Ve čtvrtek 21. února se v naší knihovně konalo školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Slyšeli jsme krásně přednesené básničky, nejčastěji veselé, od 20 interpretů z prvního stupně. V hledišti seděli rodiče, prarodiče i paní učitelky a všichni drželi palce, aby se vystoupení povedlo. Nevíme, zda držení palců skutečně pomohlo, ale opravdu všechny básně byly zarecitovány moc pěkně a porota při výběru postupujících neměla snadnou úlohu. Po delší poradě nakonec vybrala dva zástupce 1. kategorie a dva 2. kategorie, kteří budou naši školu zastupovat v obvodním kole recitační přehlídky.

Všichni účastníci dostali za své vystoupení nejen účastnický list, ale také krásnou růži. Poděkování patří i několika hodným maminkám, které připravily malé pohoštění na ukrácení doby, kdy se radila porota o výsledcích.

Zápis do prvních tříd proběhl v úterý 9. dubna 2019 a ve středu 10. dubna 2019.

Původní plán byl udělat si s kolegyněmi užitečný výlet, ale pak jsme usoudily, že celá ta akce by se vlastně mohla jmenovat „Sázíme lesy pro novou generaci a s novou generací“ a přizvaly jsme naše deváťáky a osmáky: Přidalo se k nám 23 dětí ochotných obětovat volnou sobotu a udělat něco pro svou budoucnost!

 

A tak se také stalo. Na konci předslabikářového období, kdy už jsme se naučili první důležitá písmenka, nám začalo něco chybět.
Ptáte se co? No samozřejmě, slabikář! Ale protože takový slabikář je vzácná věc, museli jsme se o něj zasloužit. Vydat se pro něj do pohádkové říše, kam zlý černokněžník Nečtenář unesl krásnou princeznu, která pro nás slabikáře jako poklad opatrovala, nebylo vůbec jednoduché. Cestou na nás čekali černokněžníkovi pomocníci čerti, kteří nám kladli nejrůznější překážky. A dovedete si představit takový duel s čertem? Museli jsme třeba lovit slabiky v rybníčku, kam je čerti hodili, a poskládat z nich slova, poznat, z kolika slabik se některá slova skládají, vyluštit křížovky, poskládat písmenková puzzle, zavěsit na kouzelný strom správné slabiky, aby byli čerti spokojení... No, bylo toho zkrátka hodně. Naštěstí nás na záchranu princezny bylo dost a nebyli jsme na to sami. Provázeli nás totiž naši skvělí deváťáci, kteří nás v ničem nenechali, starali se o nás, jak mohli, někde radili, někdy nás dokonce i nosili a vypadalo to, že se při tom i docela dobře bavili. A kdybyste se náhodou báli, že na nás byli čerti zlí, tak se nebojte, nebyli. Oni to totiž také byli naši deváťáci, jen moc pěkně převlečení za čerty. A jak správně tušíte, zlého černokněžníka Nečtenáře jsme nakonec společnými silami porazili a princeznu s naším pokladem zachránili. A tak jsme si minulý čtvrtek odnášeli všichni domů jednu z nejdůležitějších prvních knih a byli jsme vyřádění a spokojení. Teď už zbývá jen začít číst!
Vaše 1. A a 1. B

V listopadu jsme v rámci výuky estetické výchovy navštívily interaktivně-vzdělávací program v Triloparku. Seznámily jsme se s historií života na naší planetě a zároveň jsme si vyzkoušely různé metody paleontologického výzkumu. Prostřednictvím zajímavé prezentace jsme se dověděly, co všechno obnáší paleontologie, měly jsme možnosti vidět reálné fosílie i sáhnout si na ně. Jako opravdové paleontoložky jsme odkrývaly model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti, seznámily jsme se s technikou preparace a zhotovily si vlastní sádrové odlitky vyhynulých živočichů.

 

Další týden jsme absolvovaly program „Po stopách rytířů sv. Anežky České“, ve kterém jsme se více seznámily s osobností přemyslovské princezny Anežky České jako se zakladatelkou organizované charity v Čechách, jak v Čechách zakládala a zajistila dílo, které přetrvalo dodnes, a to díky iniciování založení řeholního řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Historii jsme propojily s konkrétními místy v Praze, kde Anežčino dílo vznikalo, a to prohlídkou Anežského kláštera a kostela sv. Františka z Assisi, kde je uložen i relikviář s ostatky sv. Anežky.

estétky z 8.AB