Základní škola

V úterý 4.6.2019 se žáci 4. B v rámci pracovních činností věnovali zvelebení naší školní zahrady. Pěkně ji uklidili a nestačili se divit, co všechno ukrývaly keře a květiny: hopík, florbalový míček i třeba pravítko. Sice bylo vedro, ale to malým nadšencům nevadilo, naopak je po celou dobu neopouštěla dobrá nálada a pocit, že dělají něco, co potěší všechny. Naplnili celkem pět pytlů na odpad a za jejich nasazení jim patří velký dík! Na závěr pak děti zalily hrách i afrikány, nejprve hadicí, pak i konví, což potěšilo vyprahlé rostliny i malé zahradníky.

Lucie Vilímovská

Dne 14. května se konal na pobočce České spořitelny v OC Praha Chodov jarmark naší 4. A. Tato akce byla vyvrcholením práce na projektu Abeceda peněz, do něhož se již dříve zapojilo několik dalších tříd naší školy. I nyní byl projekt úspěšný, dětem jejich podnik jménem Svačinka přinesl nemalý výdělek v řádu tisíců korun, četné zkušenosti i hodně zábavy. Jarmarku, coby třešničce na dortu, předcházela dlouhodobá a usilovná práce celé třídy. Děti poznávaly nové pojmy z oblasti financí, diskutovaly o společných plánech a jejich realizaci, vyráběly a hlavně se těšily na veřejné  představení svého podniku. A to se opravdu vydařilo! Celý sortiment muffinů, donutů, párků v rohlíku, limonád, drobné bižuterie, pohledů i třídního časopisu šel rychle na odbyt a radost měli prodávající i kupující. I díky zázemí nadšených rodičů tak děti vytvořily malou úspěšnou  společnost a držme jim palce, aby se jim stejně dařilo i v budoucnu.

V sobotu 6.4. proběhla akce Ukliďme Česko. Dvaceti dobrovolníkům z naší školy se podařilo sesbírat 500 kg odpadků. Děkujeme všem účastníkům. Fotky zde

Už podruhé během dvou týdnů přišli deváťáci dobrovolně do školy v sobotu ráno. V jídelně se totiž pracovalo podle přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Všichni, kdo měli zájem, si mohli vyzkoušet průběh přijímacích zkoušek nanečisto. V této „zkoušce“ nakonec všichni uspěli a teď už jim jen budeme držet palce, aby se jim dařilo i na „bojišti“.

V pátek 29. března jsme se již posedmé připojili k celostátní akci, kterou každý rok vyhlašuje uherskohradišťská knihovna.

Hned ráno v osm hodin se u našeho probouzejícího se stromu Andersenovníku sakurového sešli žáci  z jedné první třídy. Zazpívali mu písničku Stromy a na oplátku si odnesli dopis, ve kterém je strom vítal mezi čtenáře dětských knih. Po návratu do učebny následoval čtyřhodinový program, inspirovaný příběhem Pavla Šruta Čarodějův učeň. Děti si zahrály hru, vytvoříly společně vesnici, vstupovaly do rolí a sehrávaly situace v životě vesničanů, rozhodovaly se, jak bude děj pokračovat, vyjadřovaly své názory.

Večer se u Andersenovníku sešlo mnoho dalších dětí z devíti tříd prvního stupně, aby předaly své vzkazy a znovu mu zazpívaly. Všichni se těšili na kouzelný večer plný knížek, příběhů , tajemství a her.

Třída 5. A se opět zapojila do soutěže projektu Rozsviťme ČR, kterou pořádá Nadační fond Impuls. Dva naši žáci byli v této soutěži úspěšní. Eliška získala 2. místo v internetovém hlasování (kategorie ZŠ I), Honzík cenu poroty (kategorie ZŠ I).