Základní škola

Zápis do prvních tříd proběhl v úterý 9. dubna 2019 a ve středu 10. dubna 2019.

Už podruhé během dvou týdnů přišli deváťáci dobrovolně do školy v sobotu ráno. V jídelně se totiž pracovalo podle přísloví „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Všichni, kdo měli zájem, si mohli vyzkoušet průběh přijímacích zkoušek nanečisto. V této „zkoušce“ nakonec všichni uspěli a teď už jim jen budeme držet palce, aby se jim dařilo i na „bojišti“.

V pátek 29. března jsme se již posedmé připojili k celostátní akci, kterou každý rok vyhlašuje uherskohradišťská knihovna.

Hned ráno v osm hodin se u našeho probouzejícího se stromu Andersenovníku sakurového sešli žáci  z jedné první třídy. Zazpívali mu písničku Stromy a na oplátku si odnesli dopis, ve kterém je strom vítal mezi čtenáře dětských knih. Po návratu do učebny následoval čtyřhodinový program, inspirovaný příběhem Pavla Šruta Čarodějův učeň. Děti si zahrály hru, vytvoříly společně vesnici, vstupovaly do rolí a sehrávaly situace v životě vesničanů, rozhodovaly se, jak bude děj pokračovat, vyjadřovaly své názory.

Večer se u Andersenovníku sešlo mnoho dalších dětí z devíti tříd prvního stupně, aby předaly své vzkazy a znovu mu zazpívaly. Všichni se těšili na kouzelný večer plný knížek, příběhů , tajemství a her.

Ve čtvrtek 21. února se v naší knihovně konalo školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Slyšeli jsme krásně přednesené básničky, nejčastěji veselé, od 20 interpretů z prvního stupně. V hledišti seděli rodiče, prarodiče i paní učitelky a všichni drželi palce, aby se vystoupení povedlo. Nevíme, zda držení palců skutečně pomohlo, ale opravdu všechny básně byly zarecitovány moc pěkně a porota při výběru postupujících neměla snadnou úlohu. Po delší poradě nakonec vybrala dva zástupce 1. kategorie a dva 2. kategorie, kteří budou naši školu zastupovat v obvodním kole recitační přehlídky.

Všichni účastníci dostali za své vystoupení nejen účastnický list, ale také krásnou růži. Poděkování patří i několika hodným maminkám, které připravily malé pohoštění na ukrácení doby, kdy se radila porota o výsledcích.

Třída 5. A se opět zapojila do soutěže projektu Rozsviťme ČR, kterou pořádá Nadační fond Impuls. Dva naši žáci byli v této soutěži úspěšní. Eliška získala 2. místo v internetovém hlasování (kategorie ZŠ I), Honzík cenu poroty (kategorie ZŠ I).

Na naší škole od října letošního roku pracuje nový šachový kroužek pro prvňáčky. Podnět ke vzniku tohoto kroužku přinesl dlouholetý úspěšný trenér šachu dětí  Ing. Pavel Benčo z Modré pyramidy. Ta také školu vybavila šachovnicemi, soupravami figurek, pracovními cvičebnicemi pro žáky a pěkně zpracovanými metodikami pro učitele. V kroužku se již děti naučily orientaci na šachovnici, zvládají tahy jednotlivých figurek a také pochopily podstatu hry. A tak s velkým nadšením přijaly 12. prosince 2018 pozvání pana Benča na vánoční turnaj pro prvňáčky v budově Modré pyramidy.  Kromě dvaceti dětí z naší školy se ho zúčastnili ještě žáci ze ZŠ Odolena Voda. Boj probíhal v pěti kolech a všichni hráli s velkým nasazením. V závěru počítač vyhodnotil pořadí hráčů a byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky. Odměněni byli ale všichni. Každý si odnášel maňáska sovy,  symbolu chytrosti a moudrosti, a mnoho dalších dárečků. Již cestou domů si všichni plánovali, jak budou více trénovat, aby na dalším přislíbeném turnaji na konci školního roku byli ještě úspěšnější. A i když všichni nemohou být první, určitě každý mnoho získá. Naučí se základům zajímavé strategické hry, při které bude přemýšlet, vyhodnocovat, předvídat i  reagovat na tahy soupeře.

Fotky z turnaje