Základní škola


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Základního kola se zúčastnilo 61 284 dětí z celé republiky. Z naší školy z 82 soutěžících žáků postoupilo do krajského kola 6 dětí.  Zde jsme zaznamenali velký úspěch. Sami Bouzid (5. A)  postupuje do celostátního kola z prvního místa a Vítek Zátka (5. A) z osmého místa. Finále se bude konat 27. 11. 2017 v Míčovně Pražského hradu. Budeme mu držet palce.

Velmi úspěšní byli i další soutěžící: Anežka Platilová (5. B) se umístila na desátém místě, Lucie Teuberová (5. A) na jedenáctém a Miloš Routa (4. A) na šestnáctém místě. Všem blahopřejeme.

Dne 26. 10. 2017 se v Akademii věd ČR uskutečnilo slavnostní předávání cen výtvarné mezinárodní soutěže Madame Humanité za rok 2017. V soutěži byli oceněni: Kateřina Pavlasová (Bílý kůň, pastel) – výroční medaile Madame Humanité, Sergej Čertilin (Rozdělení vesmíru, malba) – výroční medaile Madame Humanité, Kateřina Labská (Labuťokočkokrálíkopes honí myšku, malba)– Velká výroční medaile Madame Humanité. Výtvarné práce žáků vznikly v hodinách výtvarné výchovy/ výtvarných činností pod vedením Mgr. Petry Henderson a Mgr. Zuzany Böhmové.

Cena Madame Humanité se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě – Open Society Of Artists – World Union of Culture. Pořadatelé obdrželi více než 4 500 výtvarných prací z České republiky i ze zahraničí. Ocenění přebírali vybraní žáci a jejich pedagogové.

Výstava se k soutěži se konala na Chvalském zámku. Umělecká tvorba žáků a studentů může pomoci ke sblížení a porozumění mezi národy, mezi různými kulturami, a tomu, že zajímavou formou lze pozvednout obecné povědomí o různých světových kulturách v oblasti umění, literární tvorby, sportu i politického dění doma i v zahraničí. Každého asi potěší, když najde svou práci na mezinárodní výstavě, které se účastní i profesionální umělci, kteří ve svém oboru něco znamenají, umějí svojí tvorbou na výstavách dávat radost a duchovní krásu lidí, kteří jsou schopni podpořit myšlenku „Děti, oběť násilí a teroru“.

Fotky zde

V matematické týmové soutěži Matematický proud se naši zástupci Prokop Löwenhöffer z 3. A, Marie Strnadová z 3. A, Viola Humlová z 5. A a Adam Voseček z 5. A umístili na druhém místě. Soutěž pořádalo Gymnázium Christana Dopplera a zúčastnilo jí se 20 týmů z pražských základních škol. Blahopřejeme. http://skola.zskv.cz/images/diplom-matematicky-proud.pdf

Dne 19. 9. 2017 se v prostorách G. A. P. education, střední škola s.r.o. konala výtvarná soutěž, na kterou byli pozváni žáci devátých ročníků z Prahy 4. Na třetím místě se umístila Nikola Vosátková žákyně devátého ročníku.

Účastníci prokazovali kresebnou zdatnost při plnění první části soutěže, čímž byla kresba zátiší uhlem či tužkou. V druhé části dokazovali nejen kresebné schopnosti, ale také míru své představivosti prostřednictvím kresby komixu. Práce žáků hodnotila odborná porota složená z pedagogických zástupců škol a akademických malířů střední školy G. A. P. education.

Na fotografie ze soutěže se můžete podívat na http://www.gape.cz/fotogalerie/ze_zivota_skoly/295_Soutez_pro_zaky_ZS/str_1/.

Další foto zde

Dnes jsme byli na atletickém čtyřboji v ZŠ Donovalská. 
Družstvo druhých a čtvrtých tříd skončilo na 8. a 7. místě a družstvo třetích tříd skončilo na krásném 3. místěCelkem se zúčastnilo 9 škol. Děkujeme všem zúčastněným.

Rozdělení žáků prvních tříd najdete zde.

Rozmístění tříd v novém školním roce zde.

Školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. Děti přicházejí do školy v doprovodu rodičů, přinášejí si aktovku, do které si uloží učebnice, sešity, školní potřeby a drobné dárky (není nutné dopředu kupovat obaly ani žádné další potřeby mimo aktovky a penálu, vše ostatní bude možné dokoupit postupně podle skutečné potřeby).

Po slavnostním zahájení (zhruba v 9 hodin) si všechny děti převezmou paní vychovatelky (v tento den i ty děti, které nebudou chodit do školní družiny) a rodiče zůstanou ve třídě na první třídní schůzce. Získají informace o rozvrhu hodin, provozu školní družiny a jídelny, plánovaných akcích.