Od nového školního roku 2021/2022 přijmeme učitelku 1. stupně, vychovatelku do školní družiny a učitelku do MŠ.
Kontakt: ředitel školy 602 481 255, chodov@zskv.cz, vedoucí MŠ a ŠD 774 044 359, zabranskal@zskv.cz