Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy mohou požádat o poskytnutí podpory na předepsaném formuláři.

Podrobný popis zde

Formulář 1 (prominutí úplaty)

Formulář 2 (fond solidarity)