Pro budoucí žáčky připravujeme před zápisem do prvních tříd 6 zábavných odpolední, kdy mohou zjistit, jak to u nás ve škole chodí. Rodiče v průběhu programu mohou zůstat s dětmi ve třídě nebo si prohlédnout školu. Zájemci se na program nemusí předem přihlašovat, stačí přijít v určený den v 15.25 do vstupní haly staré školní budovy, není možné přicházet později, není vhodné na program přivádět mladší sourozence (většinou ruší). Školu nanečisto připravuje vždy skupina učitelek prvního stupně, ty rodičům po skončení programu (17.00) odpoví na případné dotazy o naší škole. Program se pro jednotlivé termíny může lišit, lze přijít i na více termínů.

Termíny Školy nanečisto: 11. 1. 2023, 12. 1. 2023, 15. 2. 2023, 16. 2. 2023, 22. 3. 2023, 23. 3. 2023