Od března 2023 přijmeme asistenta pedagoga a posilu do školní družiny (možno i na částečný úvazek).
Kontakt: J. Hanáková (602 520 138)