Vzhledem k aktuálnímu výskytu velkého množství pozitivních testů a k velkému množství dotazů si dovolujeme uvést několik  informací k obvyklému postupu při vyhlašování karantén a dolplňujeme je o naše NEOFICIÁLNÍ postřehy. Podotýkáme, že postupy hygieny nejsou vždy jednotné a v místě i čase se mění.

Při zjištění kontaktu s pozitivní osobou předává škola hygieně seznam rizikových kontaktů (= kontakty dva dny zpět, neočkovaný, ne po covidu). Na základě tohoto seznamu by měla přijít rodičům od hygieny SMSka s odkazem na trasovací formulář a výzvou k absolvování PCR testu 5. až 7. den karantény. Pokud je tento test negativní, karanténa končí 7. den. Pokud je test pozitivní, prodlužuje se karanténa o 14 dní. Ze zkušeností žáků i zaměstnanců víme, že zmíněná SMS přichází z důvodu přetížení hygien se zpožděním několika dnů, často až ke konci karantény. V takovém případě může být řešením požádat praktického lékaře, který může vystavit žádanku na PCR test.

Karanténu musí i nám potvrdit hygiena. I když kontakty hlásíme obratem po zjištění pozitivity, vzniká z důvodu přetížení hygien bohužel nežádoucí mezidobí od nahlášení kontaktů do potvrzení karantény. Snažíme se vždy co nejdříve informovat rodiče o hrozící karanténě a apelujeme na ně, aby v tomto mezidobí neposílali své děti do školy.

Pozitivní výsledek pondělního testu u žáka v rámci preventivního školního testování sám o sobě není považován za důvod ke karanténě třídy (žák ihned odchází do izolace a poté domů).