Dne 14.6.2021 od 17.00 se ve školní jídelně uskuteční poslední jednání kolegia rodičů (zástupci rodičů z jednotlivých tříd).

Program:

  • shrnutí zkušeností z distanční výuky
  • zpětná vazba z jednotlivých tříd
  • přínos šablon II. pro školu
  • prohlídka nové budovy
  • čerpání rozpočtu