Má vaše dítě potíže s distanční výukou, uvítali byste pomoc, radu, zapůjčení pomůcek pro usnadnění domácí přípravy?

Školní poradenské pracoviště nabízí:

  1. Pomoc speciálního pedagoga s domácí přípravou
  2. Zapůjčení pomůcek pro usnadnění výuky
  3. Podporu školního psychologa – rady ohledně zvládnutí náporu učiva, návody k zefektivnění domácí přípravy, konzultace v případě problémů se zvládáním dálkové formy výuky
  4. Kariérové poradenství, pomoc s výběrem vhodné střední školy

Máte-li o některou z uvedených služeb zájem, oslovte školního psychologa Mgr. Janu Faiereislovou na tel. čísle 770 139 290 nebo školního speciálního pedagoga Mgr. Markétu Zelenou na tel. čísle 778 757 436 v pondělí mezi 14.00 a 15.00 nebo ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.