Žáci 8. a 9. ročníku si mohli letos poprvé vyzkoušet své znalosti angličtiny v Olympiádě v anglickém jazyce, pořádané Národním institutem pro další vzdělávání.

Školní kolo, které proběhlo v lednu, prověřilo jejich schopnost diskutovat s rodilým mluvčím na různá témata a zvládnout poslechová cvičení plná náročné gramatiky a slovní zásoby.

3. místo obsadili Petr Ziegner, 9.B a Tomáš Kanclíř, 8.A
2. místo získal Samuel Jásek, 9.B

Vítězem a postupujícím do obvodního kola je Antonio Luciano, 9.A.