Do přípravné třídy byli od školního roku 2021/22 přijati tito žáci (dle čísel jednacích):

ZŠ/9/2021, ZŠ/96/2021, ZŠ/102/2021, ZŠ/103/2021, ZŠ/104/2021, ZŠ/105/2021, ZŠ/106/2021, ZŠ/107/2021, ZŠ/108/2021, ZŠ/109/2021, ZŠ/110/2021, ZŠ/112/2021, ZŠ/113/2021, ZŠ/114/2021, ZŠ/115/2021