Vážení rodiče, nabízíme vám možnost využít nový příspěvek na ozdravný pobyt. Příspěvek je určen pro žáky, jejichž rodiny jsou v těžké finanční situaci a nemají trvalý pobyt na území hlavního města Prahy (a nemohou tak využít Balíček okamžité pomoci Pražanům). Příspěvek ve výši až 2 500 Kč je čerpán z fondu „Rodiče společně“ vytvořenému díky vašim darům na školních slavnostech. Formulář vám poskytne třídní učitelka spolu se zpřesněním postupu žádosti.