Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí do přípravné třídy proběhne
31.8.2021 od 17 hodin v budově mateřské školy. Bližší informace
obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu poslední týden
v srpnu.
Kontaktní osoba: kavkovap@zskv.cz