Seznam přijatých žáků dle registračních čísel najdete zde.

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout dne 17.5.2022 od 14.00 do 16.00 v kanceláři 112, hl. budova 1. patro, (ve stejný čas lze vyzvednout i dosud nevyzvednuté rozhodnutí o odkladech). Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána poštou / datovou schránkou.