Zábavné soutěžní odpoledne pro frekventanty budoucích přípravných tříd připravila kolegyně Jana Veselá ve spolupráci se žáky devátých tříd.