Zápisy do 1. tříd budou letos probíhat prostřednictvím registračního systému MČ Praha 11, který bude zpřístupněn 24. 3. 2021.  Prostřednictvím tohoto systému si budete moci od 1. 4. 2021 vyplnit přihlášku (případně též žádost o odklad).

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 bude ve školním roce 2021/2022 otevírat tři první třídy s maximálním naplněním po 25 žácích.

Věnujte prosím pozornost detailním informacím v přiložených dokumentech:

Souhrnné informace k zápisům, kritéria pro přijetí do ZŠ a MŠ Chodov a doplňující informace k přípravným třídám

Informace MČ Praha 11 k elektronickým zápisům

Jako náhradu za „Den otevřených dveří“ si dovolujeme nabídnout alespoň krátký „průlet“ vaší budoucí školou🙂