Rozdělení prvňáčků do tříd zde.

Nenakupujte dopředu žádné obaly, sady učebnic se podle jednotlivých nakladatelství velmi rozměrově liší, na zakoupení obalů bude dost času v září (kdy již navíc bývají ve slevě). Většinu vybavení dostanou prvňáčci od nás, bude-li potřeba něco doplnit, dovíte se to na prvních třídních schůzkách a bude poskytnut dostatek času na pořízení.

Všechny 3 první třídy budou umístěny v přízemí hlavní budovy.

Organizace 1. 9. 2021:

Prvňáčci přicházejí v doprovodu rodičů do školy, vstupují po hlavním novém schodišti z vnitrobloku, první den se nemusí přezouvat, přinesou si prázdnou aktovku. V 8.00 bude ve třídách slavnostně  zahájen školní rok (uvítání prvňáčků, proslov zástupce zřizovatele – krátký.., děti se představí, dostanou dárky, pamětní listy apod.). Po této slavnostní akci si děti převezmou paní vychovatelky, z každé rodiny zůstane ve třídě jeden zákonný zástupce a proběhnou první třídní schůzky s programem:

  1. Seznámení s rozvrhem hodin, organizací dne, ročním plánem činnosti
  2. Zvolení zástupce do kolegia rodičů
  3. Seznámení se systémem ŠkolaOnLine, rozdání přístupových jmen a hesel pro přihlášení
  4. Informace školní družiny
  5. Informace školní jídelny
  6. Otázky rodičů

První třídní schůzky budou trvat cca 2 hodiny.

Ke stravování své děti přihlásíte vyplněním přihlášky (ke stažení zde) a jejím odesláním na email jidelna@zskv.cz . Pokud rodiče mají zájem o oběd ve školní jídelně hned 1. září, mohou si oběd objednat na tel. čísle 222 363 685 ve dnech 30. a 31. srpna 2021, jinak mají prvňáčci obědy přihlášené až od 2. 9. 2021. K odběru obědů je nutné zakoupit čip. Prodej čipů (Kč 150) pro nové strávníky (včetně 1. tříd a přípravné třídy) bude probíhat ve dnech 25. 8. 2021 v čase od 8 do 11 hod. a 1. 9. 2021 v čase od 8 do 9.30  a od 12.30 do 13.30 hodin ve školní jídelně ZŠ. Pokud žáci z naší přípravné třídy nastupují do 1. třídy k nám do školy, čipy zůstávají aktivní.

Informace o způsobu přihlašování do školní družiny obdržíte prostřednictvím mailu v závěru srpna.