Vážení rodiče,

naše škola byla počátkem března vybrána do programu Bezpečné cesty do školy. Do vašich mailových schránek byly doručeny podrobnosti k projektu a odkazy na dotazníky. Dovolujeme si Vás i touto cestou vyzvat k účasti na projektu, abychom získali dostatečné množství podkladů pro zpracování dopravní studie navrhující zlepšení problematických míst.

Děkujeme.

Inspirace spolku Pěšky městem na venkovní aktivity