Chodovská škola

Základní škola Chodov je nejstarší vzdělávací institucí na Jižním Městě. Původní budova základní školy byla postavena v roce 1905 (tehdy sloužila dětem z Chodova a přilehlých obcí) a za 115 let své existence prošla mnoha úpravami a přístavbami. Na začátku 21. století přibyla tělocvična a moderní školní jídelna, rozsáhlou rekonstrukcí prošlo podkroví budovy, kde vznikly počítačové učebny, knihovna, víceúčelová aula. Od školního roku 2021/22 budou žáci využívat také zcela nově přistavené západní křídlo, kde jim bude k dispozici mimo kmenové učebny také druhá tělocvična, odborné učebny, menší učebny na dělenou výuku, prostory pro rozšíření nabídky zájmových činností, nové šatny.

V roce 2008 byla základní škola sloučena s mateřskou školou a vznikl nový subjekt Základní a mateřská škola Chodov. Po celou dobu vnímáme sloučení jako přínosné – žáci základní školy pomáhají s přípravou akcí v mateřské škole, některé akce pořádáme společně pro mateřskou školu a první stupeň ZŠ. Učitelky prvního stupně a mateřské školy se vzájemně podporují a  spolupracují tak, aby pro děti byl přechod z mateřské do základní školy klidný a bez stresu.

Školní vzdělávací program se jmenuje Rozum a cit. Snažíme se vzdělávat všechny žáky co nejlépe, ale volit vždy citlivý přístup ke každému jednotlivci podle jeho potřeb a možností.

Usilujeme o to, aby škola byla příjemným a bezpečným prostředím pro všechny žáky i zaměstnance. Rádi spolupracujeme s každým, kdo je ochoten naplňování této vize pomáhat.