Třídnictví a umístění tříd v roce 2020/21

1.A Eva Čamková přízemí hlavní budovy
1.B Jiřina Poláková přízemí hlavní budovy
2.A Lenka Hlinovská přízemí hlavní budovy
2.B Amálie Sinkulová 1. patro hlavní budovy
3.A Eva Chramostová přízemí budovy MŠ
3.B Miroslava Srbová přízemí budovy MŠ
3.C Dagmar Marvanová 1. patro hlavní budovy
4.A Petra Štěrbová podkroví hlavní budovy
4.B Markéta Zelená přízemí hlavní budovy
4.C Linda Hýřová podkroví hlavní budovy
5.A Lenka Zábranská 1. patro hlavní budovy
5.B Eliška Zuntová 1. patro hlavní budovy

 

6.A Radka Hrubá 2. patro hlavní budovy
6.B Lenka Felgrová 2. patro hlavní budovy
7.A Věra Nováčková podkroví hlavní budovy
7.B Blažena Musilová 2. patro hlavní budovy
8.A Jiřina Květová 2. patro hlavní budovy
8.B Zuzana Drahotská podkroví hlavní budovy
9.A Petra Bernatová 2. patro hlavní budovy
9.B Mária Mésarošová 2. patro hlavní budovy