Kontakty na zaměstnance

  • RNDr. Jan Hovorka (ředitel školy) hovorkaj@zskv.cz, 272 926 214, 602 481 255
  • Mgr. Jana Hanáková (zástupce ředitele) hanakovaj@zskv.cz, 212 277 123, 602 520 138
  • Ing. Jaroslav Dostál (zástupce ředitele) dostalj@zskv.cz, 212 277 127, 778 883 869
  • Hana Miškovská (hospodářka školy) miskovskah@zskv.cz, 222 365 075, 774 044 969
  • Lenka Víchová (vedoucí šk. jídelny, odhlášky obědů) jidelna@zskv.cz, 222 363 685, 774 044 849
  • Mgr. Lenka Zábranská (vedoucí ŠD a MŠ) zabranskal@zskv.cz, 774 044 359
  • Mgr. Jana Faiereislová (psycholog) faiereislovaj@zskv.cz, 770 139 290
  • Mgr. Markéta Zelená (spec. pedagog) zelenam@zskv.cz, 778 757 436
  • Základní škola – učebny v budově MŠ – 272 926 549
  • Hana Bürgersteinová, školnice 602 647 888

Učitelé:

Asistenti:

Školní poradenské pracoviště