Výsledky zápisu do prvních tříd (včetně odkladů a přípravné třídy) naleznete v přiloženém dokumentu.  Seznam uchazečů je řazen podle registračních čísel.

V případě neuzavřeného zápisu čekáme na dodání chybějících podkladů pro OŠD, jakmile budou všechny doklady odevzdány, lze dohodnout termín vyzvednutí na tel. 602520138 (zást. ředitele).

Přijaté děti budou rozděleny do tříd v závěru prázdnin, neboť v průběhu léta se počty dětí ještě mění. V posledním týdnu v srpnu budou na webu i ve vývěsce zveřejněny třídní seznamy (opět formou registračních čísel) spolu se jmény třídních učitelek. Zároveň bude podrobně popsán průběh prvního školního dne (2. 9. 2024). V pondělí 2. 9. proběhne nejprve slavnostní uvítání a navazovat budou první třídní schůzky, prosíme rodiče, aby počítali s trváním cca do 11 hodin.

Třídní schůzky přípravných tříd proběhnou 12. 6. 2024 od 16 hodin, akce bude spojena se zábavně soutěžním odpolednem pro děti z  budoucích přípravných tříd.   Akce proběhne na zahradě MŠ a schůzky v přípravné třídě (budova MŠ).