Dne 24. 3. 2022 byl pro I. stupeň uspořádaný maškarní ples. Probíhal v odpoledních hodinách a zúčastnilo se ho přes 200 žáků I. stupně. V rámci plesu žáci viděli divadelní představení, zahráli si skupinovou hru na stanovištích a především tančili. Nechybělo ani pití a malá svačina. V závěru plesu bylo vybráno 25 nejoriginálnějších masek, které získali diplom a cenu. Vše se velmi vydařil.