Katedra matematiky PF UK pořádala i letos týmovou soutěž Matematické putování. Přihlásit se mohly děti ze čtvrtých a pátých tříd. Součet čísel ročníků jednotlivých žáků v týmu nesměl překročit č. 22. Tentokrát byly úkoly laděny do tématu Škola čar a kouzel.

Tým Kebabové, který byl složen ze čtyř páťáků, se umístil na krásném třetím místě z 35. Druhý tým Chodováci, v kterém čarovali tři čtvrťáci a dva páťáci, obsadil sedmé místo.

Počítání všechny děti moc bavilo a celé dopoledne si velmi užily.