Děkujeme vám za velkou účast na školní zahradní slavnosti. Bylo to velmi příjemné odpoledne – společně jsme si vyslechli pěvecká vystoupení i jsme zatleskali nejlepším žákům. Velký úspěch sklidil dětský jarmark s krásnými výrobky a potěšilo nás, jak hodně z vás se zapojilo a přineslo domácí pečení. Díky vám se podařilo utržit neskutečných 50 000 korun. Peníze byly vloženy na účet SRPDŠ a na podzim budou využity na pomoc žákům naší školy v těžkých podmínkách.