27. ročník výtvarné soutěže, téma: “My a příroda, příroda a my”

Co pro nás příroda znamená? Potřebujeme ji? Proč? Jak se k ní chováme?

Čím dál aktuálnější téma, které se týká nás všech. Ačkoliv na to mnohdy zapomínáme, jsme součástí přírody. Patříme do ní, je všude kolem nás, i proto jsme se do soutěže v rámci výtvarných činností zapojili se žáky 6. a 7. tříd.