Základní škola

 7:55      1. zvonění před začátkem vyučování
 8:00 - 8:45  1. hodina
 8:45 - 8:55  přestávka
 8:55 - 9:40  2. hodina
 9:40 - 10:00  velká přestávka
 10:00 - 10:45  3. hodina
 10:45 - 10:55  přestávka
 10:55 - 11:40  4. hodina
 11:40 - 11:50  přestávka
 11:50 - 12:35  5. hodina
 12:35 - 12:45  přestávka
 12:45 - 13:30  6. hodina