Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může vyhlásit ředitel školy z důvodů provozních, organizačních a technických volné dny, tzv. ředitelské volno. Ve druhém pololetí školního roku 2023/24 je ředitelské volno plánováno na dny 9. a 10. 5. 2024.