Dne 22. 5. naše škola pořádala na hřišti a v atriu školy sportovní zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky. Na organizaci se podíleli i žáci a žákyně 9. A třídy, kteří na jednotlivých stanovištích dětem vysvětlovali a předváděli, jak zvládnout veselé úkoly. Za každý splněný úkol dítě získalo do svého startovního průkazu razítko. Na 10 stanovištích děti prokázaly svoji zručnost, pohybové dovednosti, logické myšlení, postřeh i paměť. Bylo znát, že si děti celou akci užívaly a plnění úkolů se jim líbilo. Na závěr byly všem dětem předány keramické medaile s emblémem školy. Podle ohlasu dětí i rodičů se akce vydařila. Díky patří i deváťákům, kteří budoucí prvňáčky povzbuzovali, co mohli a též Tondovi Šimáčkovi, který průběh odpoledního klání zdokumentoval.